Pulp Industries and Paper

Masseindustrien og papir er delt inn i to deler: massing og papirfremstilling. Masseprosessen er en prosess der et materiale som er rikt på fiber, slik som et materiale, blir utsatt for fremstilling, koking, vasking, bleking og lignende for å danne en masse som kan brukes til papirfremstilling. I papirfremstillingsprosessen blir oppslemningen sendt fra masseavdelingen utsatt for en prosess med blanding, flyting, pressing, tørking, opprulling etc. for å produsere ferdig papir. Videre gjenvinner alkaligjenvinningsenheten alkalivæsken i svartluten som slippes ut etter massen for gjenbruk. Avløpsvannbehandlingsavdelingen behandler avløpsvannet etter papirfremstilling for å oppfylle de relevante nasjonale utslippsstandardene. De forskjellige prosessene ved ovennevnte papirproduksjon er uunnværlige for styringen av reguleringsventilen.

Utstyr og NYHETSVENTIL for papirmasseindustrien

Vannrensestasjon: sommerfuglventil med stor diameter og portventil

Massasjeverksted: masseventil (Knivportventil)

Papirbutikk: masseventil (Knivportventil) og jordventil

Alkali utvinning verksted: kuleventil og kuleventil

Kjemisk utstyr: regulering av reguleringsventiler og kuleventiler

Kloakkbehandling: kuleventil, sommerfuglventil, portventil

Termisk kraftstasjon: stoppventil