Masseindustri og papir

Masseindustri og papir er delt inn i to deler: masseproduksjon og papirfremstilling. Masseprosessen er en prosess der et fiberrikt materiale, slik som et materiale, utsettes for forberedelse, koking, vasking, bleking og lignende for å danne en masse som kan brukes til papirfremstilling. I papirfremstillingsprosessen utsettes slurryen som sendes fra masseavdelingen for en prosess med blanding, flyting, pressing, tørking, opprulling, etc. for å produsere ferdig papir. Videre gjenvinner alkaligjenvinningsenheten alkalivæsken i svartluten som slippes ut etter massetilvirkningen for gjenbruk. Avløpsrenseavdelingen behandler avløpsvannet etter papirproduksjon for å oppfylle de relevante nasjonale utslippsstandardene. De forskjellige prosessene for papirproduksjonen ovenfor er uunnværlige for styringen av reguleringsventilen.

Utstyr og NEWSWAY-ventil for tremasseindustri og papir

Vannrensestasjon: stor diameter sommerfuglventil og portventil

Masseverksted: masseventil (knivportventil)

Papirbutikk: masseventil (Knivportventil) og klodeventil

Verksted for alkaligjenoppretting: kuleventil og kuleventil

Kjemisk utstyr: reguleringsventiler og kuleventiler

Kloakkbehandling: kuleventil, spjeldventil, portventil

Termisk kraftstasjon: stoppventil