Gruvedrift

Gruvedrift refererer til utvinning av naturlig forekommende mineraler som faste stoffer (som kull og mineraler), væsker (som råolje) eller gasser (som naturgass). Inkludert underjordisk eller overjordisk gruvedrift, drift av gruver og alt hjelpearbeid, som sliping, bearbeiding og behandling, som vanligvis utføres i nærheten av gruvestedet eller stedet for å behandle råvarer, er aktiviteter av denne typen.

NEWSWAY VALVE gir løsninger for gruveindustrien vil bidra til å forbedre miljøsikkerhet, arbeidsforhold for prosessrørledninger, anleggsgrunnlag og ventilens levetid, og redusere nedetid forårsaket av vedlikehold.

NEWSWAY VALVE kan forsyne metall- og mineralindustriene med metall-setede kuleventiler som tåler ekstreme prosessmiljøer. Våre autoklavventiler har suksess fullt ut utført i slamrørledningsapplikasjoner over hele verden.

Hovedapplikasjonsmarked:

Jerngruveutnyttelse og smelting

Utnytting og prosessering av aluminiumsgruve

Nikkelgruveutnyttelse og prosessering

Kobbergruveutnyttelse og prosessering

Hovedinvolverte produkter: