Gruvedrift

Gruvedrift refererer til utvinning av naturlig forekommende mineraler som faste stoffer (som kull og mineraler), væsker (som råolje) eller gasser (som naturgass). Inkludert gruvedrift under jord eller over bakken, drift av gruver og alt hjelpearbeid, som sliping, utbedring og behandling, som vanligvis utføres nær gruvedriften eller stedet for å behandle råvarer, er aktiviteter av denne typen.

NEWSWAY VALVE tilbyr løsninger for gruveindustrien vil bidra til å forbedre miljøsikkerhet, arbeidsforhold for prosessrørledninger, anleggsgrunnlag og ventillevetid, og redusere nedetid forårsaket av vedlikehold.

NYHETSVENTIL kan levere metall- og mineralindustrien med metallsittende kuleventiler som tåler ekstreme prosesseringsmiljøer. Våre autoklavventiler har suksess fullt ut i applikasjoner med slamrørledninger over hele verden.

Hovedapplikasjonsmarkedet:

Jerngruveutnyttelse og smelting

Aluminiumgruveutnyttelse og -behandling

Nikkelgruveutnyttelse og -behandling

Kobbergruveutnyttelse og prosessering

Hovedinvolverte produkter:

Sittende kuleventil i metall

Konvensjonell ventil i støpt stål

Knivportventil

Sommerfuglventil

Slamventil